Välj språk / Valitse kieli :  På svenska  Suomeksi    

     
   
 
 


Start
Styrelsen
Prislista
Boka
Träffar
Historik
Fotoalbum

Historien om Sexsjö

 

 SF Caravan Jakobstadsnejden r.f som år 2006 fyller 30 år har anor ända från SF Caravans grundande,två av SF Caravans grundande medlemmar var från orten nämligen Bror Eklund caravan nummer 1 och Antero Rankala caravan nummer 5. På 1960-talet fanns det ett stort intresse för husvagnar i nejden, både företag och privatpersoner byggde vagnar. Bror Eklund ägare till företaget Ekeri tillverkade Ekerina husvagnar.

Montering av Finn Cabby skedde vid Alholmens såg på Alholmen i mitten av 1960-talet. Av de privata byggarna kan nämnas Effel Sundstedt med 13 byggda vagnar samt Åke Granbacka och Erik Nylund.

Våren 1965 gjorde Effel jungfruresa med med sin första egenhändigt byggda husvagn. När han besiktade vagnen fanns det 100 registrerade vagnar i Finland, hans intresse för för husvagnsbyggande väcktes 1964 då han upptäckte en husvagn på en camping i Luleå. Jakobstadsnejdens Husvagnsförening r.f bildades 1976 och till ordförande valdes Antero Rankala dåvarande ordförande för Österbotten sektionen, som dittills hade fungerat som förening för hela dåvarande Vasa län. Rankala fungerade som ordförande de tre första åren. 13.12.1977 hade föreningen ca 90 medlemmar.

Träffar ordnades på olika platser bland annat på Lillsand i Fäboda en förträfflig sommar plats,Juthbacka i Nykarleby, Seljes i Nedervetil, Åliden i Purmo, Storsand i Munsala, Törnävä i Seinäjoki och Sautinkari i Himango.

Medlemmar från föreningen har deltagit i de Nordiska Caravandagarna ända från starten och har varit den talrikast representerade föreningen från Finland. I början av 1980-talet när Staden Jakobstad inte längre tillät parkering av vagnar på Lillsand väcktes intresset för ett eget område. Några entusiaster tillbringade ett par somrar ute på Ådön.

Senhösten 1984 hittades ett drygt 1 hektar stort område ute vid Sexsjön i Pedersöre kommun. Styrelsen för Jakobstadsnejdens Husvagnsförening r.f beslöt den 22.11 1984 att arrendera området och på våren 1985 undertecknades arrendeavtalet med Pedersöre kommun.

Efter midsommaren 1985 kunde föreningen påbörja röjningen av området samt göra vägar och husvagnsplatser.Terrängen var svårframkomlig med många stora stenar som med dåvarande maskinpark var omöjliga att flytta.

Talkoandan var otroligt livlig och arbetet framskred i rask takt, kvällstid transporterades fyllnadsmaterial av föreningsmedlemmar som hade egna lastbilar eller möjlighet att låna av sina arbetsgivare, mot ersättning av bränslekostnader. Till sensommaren var området i sådant skick att husvagnar kunde komma dit.

Första träffen som ordnades på Sexsjö var Sikträffen 1-3.11.1985 med 30 vagnar närvarande. Sikträff har ordnats varje höst efter det.
År 1986 firade föreningen 10-års jubileum på Svanen i Jakobstad. Byggnadstillstånd för servicehuset beviljades 1987,pengar och material fanns inte i överflöd varför Jaros gamla kontorsbarack inköptes och förvandlades till servicehus samma sommar då också el drogs till området. Slutfinishen på servicehuset fick vänta till följande år.

År 1989 utvidgades området med ca. 30 platser. El och belysningsarbetena färdigställdes. År 1990 byggdes grillhuset. 1991 drogs kommunalt vatten till området och östra delen av området iståndsattes och togs ibruk till Veneziaden.

1995 blir Sexsjö 10 år och äntligen får vi tillstånd av vägverket att sätta upp campingplats skyltar för Sexsjö vid riksvägarna.

År 1996 firade föreningen 20-års jubileum vid Fanta Sea i Jakobstad.

1998 ordnades Förbundets höstdagar vid Sexsjö.

År 1999 byggdes sommar wc och diskplatser på östra sidan.

Höstmötet 2001 beslöt att köpa tilläggsmark för utvidgning av området. Pedersöre kommun var inte villig att köpa ytterligare mark för fritidsområden. Diskussion med kommunen resulterade i att föreningen köper mark och att kommunen står för kostnader av strandplaneändringen.
Besvär mot strandplaneändringen fördes ända till HFD så utvidgningen kunde påbörjas först våren 2004, de tre första rondellerna blev inflyttningsklara till sommaren 2004 , nya kiosk- och receptions byggnaden påbörjades hösten 2004 och färdigställdes våren 2005. Ytterligare fyra rondeller jämnades hösten 2005 .

Sommaren 2005 arrangerade föreningen Nordisk Camping Träff i Karleby. Våren 2006 kopplades ett WLAN-nät till området,och på samma gång köpte föreningen ett eget domännamn.
 

 
 

 

 
    Webdesign Webdesign   visitors today visitors yesterday visitors since 07.05 2006